Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting!inkomstenbelasting

Is uw aangifte veranderd en weet u niet hoe u het nu moet invullen. Komt dit door bijvoorbeeld aankoop of verkoop van uw woning, scheiding of heeft u ziekte- en/of studiekosten dan helpen wij u graag verder.

U kunt bij ons uw spullen afgeven of een afspraak maken om met een van onze collega’s om uw aangifte in te laten vullen.

 

Wat hebben wij van u nodig om de aangifte inkomstenbelasting juist te kunnen doen.

Persoonlijke gegevens:
– uw Burgerservicenummer (BSN) en eventueel ook het BSN van je partner en uw kinderen
– geboortedatum
– machtigingen van de Belastingdienst

Inkomsten
– alle jaaropgaven over 2016
– ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen
– jaaroverzicht 2016 van uw betaalrekening
– jaaroverzicht 2016 van uw spaarrekening

Koopwoning
– de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2015. Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
– jaaropgaaf van uw hypotheek

Aftrekposten
Denk dan aan bijvoorbeeld:
– giften
– zorgkosten
– betaalde partneralimentatie
– betaalde studiekosten

Overig
– overzicht van ontvangen studiefinanciering
– gegevens van leningen en andere schulden
– overzicht van betaalde lijfrentepremies
– Betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
– Toeslagen 2016
– voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2016
– voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2016