Vanaf 1 maart 2018 kunnen we weer de aangifte inkomstenbelasting 2017 maken en versturen. Wij helpen u graag verder met het doen van aangifte, ook bij specifieke situaties zoals aankoop en/of verkoop van de woning, scheiding, ziektekosten en studiekosten.

Je kunt bij ons je documenten afgeven, mailen of een afspraak maken om met een van onze collega’s je aangifte in te laten vullen.

Hieronder vindt je een checklist met de gegevens die wij nodig hebben voor de aangifte.

 

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2017:

Persoonlijke gegevens:

 • burgerservicenummer (BSN) en bij fiscaal partnerschap ook het BSN van je partner en eventueel kinderen
 • geboortedatum
 • IBAN (rekeningnummer)

Inkomsten:

 • alle jaaropgaven over 2017
 • overige inkomsten
 • reiskosten met openbaar vervoer voor woon-/werkverkeer
 • ontvangen partneralimentatie

Bezittingen en schulden:

Financieel jaaroverzichten 2017 van:

 • betaalrekening
 • spaarrekening
 • beleggingen
 • contant geld en (overige) vorderingen van meer dan € 522 per persoon
 • leningen en andere schulden
 • schuld studiefinanciering
 • overzicht van virtuele valuta (zoals bitcoins) en andere betaalmiddelen
 • andere onroerende zaken, zoals tweede woning en vakantiewoning

Koopwoning:

 • de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2016 (Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad).
 • jaaropgaaf van uw hypotheek
 • bij aankoop of verkoop van de woning de afrekening van de notaris
 • betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming
 • kapitaalverzekering eigen woning

Aftrekposten:

 • giften
  – periodieke giften met overeenkomst
  – overige giften
 • zorgkosten
  – niet vergoede zorgkosten
  – dieetverklaring van arts
  – reiskosten openbaar vervoer en/of kilometers met de auto naar een arts
 • bij een monumentenpand de kosten en toegezegde subsidie
 • betaalde partneralimentatie
 • betaalde studiekosten
 • betaalde lijfrentepremies
 • betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • betaalde dividendbelasting en/of kansspelbelasting

Overige informatie:

 • overzicht van ontvangen studiefinanciering
 • ontvangen erfenis of schenking
 • je hebt een onderneming of bent er een gestart
 • je bent gescheiden of gaat binnenkort scheiden
 • je hebt de woning, kamer of ander onroerend goed verhuurd

Alleen als u deze hebt gehad:

 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting premie volksverzekeringen over 2017
 • voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2017
 • toeslagen 2017
 • machtiging van de belastingdienst met de activeringscode (dit krijg je als je al klant bent bij ons)