Voor werkgevers van BBL leerlingen is vanaf 2 juni t/m 15 september het loket van RVO weer geopend om de subsidie voor het praktijk leren aan te vragen.

De voorwaarden met een leerling op het VMBO:

De subsidie geldt voor leerlingen met een leer-werktraject, welke een basisberoepsgerichte leerweg volgen op het vmbo. Het is van belang dat het traject specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie, dit op het niveau van een basisberoepsopleiding.

Werkgever Erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding voor de leerling verzorgt
Sectoren Leer-werktrajecten in alle sectoren
Diplomagerichte opleidingen Leer-werktraject is gericht op startkwalificatie
Leer-werkovereenkomst Overeenkomst tussen leerling/ouders of wettelijk vertegenwoordiger, de school en de werkgever
Subsidiebedrag Maximum van € 2.700 per leerling per studiejaar
Wetgeving WVO – Wet op het voortgezet onderwijs

 

De voorwaarden met een leerling op het MBO:

Daarnaast geldt de subsidie voor deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het MBO. Daarentegen geldt de subsidie niet voor deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (BOL).

 

Werkgever Erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt
Sectoren Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in alle sectoren
Niveaus Alle niveaus in het mbo-BBL
Diplomagerichte opleidingen Opleidingen uit het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)
Praktijkleerovereenkomst Geldige overeenkomst tussen onderwijsinstelling, werkgever en deelnemer
Subsidiebedrag Maximum van € 2.700 per deelnemer per studiejaar
Wetgeving WEB – Wet educatie en beroepsonderwijs

 

De werkgever is verplicht om in een administratie de volgende stukken te waren:

  • een getekende (praktijkleer)overeenkomst;
  • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst- of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie;
  • een administratie waarin de begeleiding wordt bijgehouden. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of gespreksverslagen.

Deze stukken hoeft u niet op te sturen, of te uploaden aan het RVO. Maar bij een controle moeten deze wel getoond worden.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan en u de leerling of deelnemer 40 weken heeft begeleid, heeft u recht op het volledige bedrag van € 2.700,-. Anders heeft u recht op een gedeelte hiervan.

De uitbetaling van de subsidie vindt plaats in december.

Hierbij de link van RVO over de subsidie:
RVO