Vanaf 2021 is er een nieuwe investeringskorting. De baangerelateerde investeringskorting (BIK). Deze nieuwe investeringskorting is door het kabinet bedacht om ook in deze tijd te stimuleren om te gaan investeren. Het kopen van bijvoorbeeld een machine wordt dan voordeliger met deze korting. Het loket om de korting aan te vragen staat gepland vanaf 1 september 2021.

 

Voor wie

De BIK geldt alleen voor ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die loonaangifte doen. De BIK wordt dan in mindering gebracht op de te betalen loonbelasting. De regeling is zo vormgegeven dat ook het MKB er gebruik van kan maken.

 

Budget

Het kabinet heeft voor de BIK een budget beschikbaar gesteld van in totaal € 4 miljard, voor de jaren 2021 en 2022. Eind 2021 wordt ingeschat in hoeverre het budget van € 2 miljard voor 2021 zal zijn benut. Voor investeringen tot en met € 5 miljoen krijgt de onderneming per kalenderjaar een korting van 3,9% van het investeringsbedrag. Voor grotere investeringen is de korting 1,8% voor het deel boven de € 5 miljoen. Afhankelijk van het nog beschikbare budget kunnen de percentages per 2022 hoger of lager uitvallen.

 

Aanvragen

De baangerelateerde investeringskorting moet aangevraagd worden bij de RVO. Het loket is nog niet geopend, deze staat gepland vanaf 1 september 2021. Aanvragen kan maximaal 4 keer per jaar (1x per kwartaal). Het totale bedrag moet minimaal € 20.000 per aanvraag zijn. Voor het aanvragen van BIK bij het RVO is er een E-Herkenning nodig.

Van het RVO krijg je een BIK-verklaring. Wanneer deze verklaring is ontvangen, kan de korting in mindering gebracht worden in de loonaangifte. Het is dus van belang dat de salarisadministrateur de BIK-verklaring van u ontvangt.

 

Voorwaarden

De baangerelateerde investeringskorting kent een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de BIK-verklaring te krijgen. De BIK geldt alleen voor nieuwe investeringen van meer dan € 1.500 per investering. De nieuwe investeringen moet een Nederlands bedrijfsmiddel zijn, en mag niet aangekocht worden voor aan derden. Ook moet het bedrijfsmiddel binnen 6 maanden in gebruik genomen worden, anders vervalt het recht op de BIK.

 

Loonadministratie

De aanvraagdatum van de baangerelateerde investeringskorting, moet ook in dezelfde tijdvak worden aangegeven in de loonbelasting. De loonbelasting mag nooit negatief worden door de BIK. Het bedrag van de BIK dat overblijft wordt gereserveerd, en kan dan weer meegenomen worden in de volgende periode. Dit kan totdat het budget van de BIK op is.

 

Terugwerkende kracht

De baangerelateerde investeringskorting kan met bepaalde voorwaarde ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De aanvraag met terugwerkende kracht kan voor investeringen van op of vanaf 1 oktober 2020. Het is belangrijk dat de volledige betaling moet plaatsvinden in 2021 of 2022. Het is daarom belangrijk om te weten wanneer deze zijn betaald en wanneer die in gebruik is genomen. Aan de hand van deze vragen kan worden bepaald of de BIK ook voor deze investeringen kan worden aangevraagd.

 

Fiscale Eenheid

Binnen de fiscale eenheid kan de BIK alleen aangevraagd worden als er loonaangifte gedaan moet worden. Het kan zijn dat er meerdere inhoudingsplichtige zijn binnen een fiscale eenheid. Hierin wordt dan 1 inhoudingsplichtige toegewezen die namens de fiscale eenheid de BIK-verklaring aanvraagt. De korting moet dan verdeeld worden in de verschillende vennootschappen. De regelgeving voor de fiscale eenheid is nog niet volledig goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

Combinatie investeringsregelingen

Voor nieuwe investeringen kan de BIK aangevraagd worden, en daarnaast is er ook een aftrek in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting mogelijk. Hiervoor kan de aftrek kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) gebruik worden. Wanneer de investering ook voldoet aan de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Energie-Investeringsaftrek (EIA) worden deze ook in mindering gebracht. Alle regelingen mogen en kunnen tegelijk in een jaar in mindering gebracht worden. Dit kan dus een groot voordeel opleveren.

Zie hier een rekenvoorbeeld van de Rijksoverheid met de combinatie van de investeringsregelingen:

 

 

Bron: RVO en Rijksoverheid

 

Baangerelateerde investeringskorting