belastingvrij schenkenElk jaar kunt u een bedrag (belastingvrij) schenken aan uw kind, kleinkind, familielid of anders. Maar tot welk bedrag is dit vrijgesteld? En wie of wanneer moet ik dit aangeven? Wilt u zelf uitrekenen welk bedrag is vrijgesteld, of wat u moet betalen? Dit kunt dit berekenen op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/schenkbelasting/

Wanneer moet ik een schenking doorgeven aan de Belastingdienst

Als u een schenking hebt gekregen boven de vrijstelling, dan bent u verplicht om aangifte te doen. Het aangifte formulier kunt u vinden op de site van de Belastingdienst. Uw aangifte moet binnen 3 maanden na aflopen van jaar van schenking verstuurd worden. Dus voor een schenking in 2016 moet de aangifte voor 1 maart 2017 binnen zijn.

Vrijstellingen voor belastingvrij schenken

* algemene vrijstelling : € 2.122 (2016)
Dit geldt voor iedereen. U mag van meerdere mensen dit bedrag belastingvrij ontvangen. En de schenker mag aan meerdere personen dit bedrag belastingvrij schenken.

* algemene vrijstelling voor ouders en kinderen: € 5.304 (2016)
Ouder(s) mogen dit bedrag jaarlijks belastingvrij schenken aan hun (pleeg)kind, ongeacht de leeftijd. Het bedrag geldt per kind.

* eenmalige vrijstelling : € 25.449 of 53.016 (2016)
De eenmalige vrijstelling mag eenmaal in uw leven gebruikt worden. U moet hierbij een keuze maken tussen € 25.449 of € 53.016. Het bedrag wat u niet kiest vervalt en kunt u niet meer gebruiken. Aan deze vrijstellingen gelden een aantal voorwaarden, namelijk dat de ontvanger de leeftijd moet hebben tussen 18 en 40 jaar. Bent u ouder dan 40 jaar maar uw partner jonger, ook dan kunt u van deze vrijstelling gebruik maken. De schenking moet wordt ontvangen van de ouder(s). Wanneer u gebruik maakt van de eenmalige vrijstelling, vervalt de vrijstelling van € 5.304 in het jaar dat u de deze eenmalige schenking doet/ontvangt.
 
Kiest u voor de vrijstelling van € 53.016, dan zijn hier nog een aantal voorwaarden aan verbonden. Dit schenkingsbedrag kan alleen gebruikt worden als het voor een nieuwe studie of opleiding is, of voor financiering van de eigen woning en kosten die daarna zijn gemaakt.
~ Nieuwe studie of opleiding: Het bedrag kan niet gebruikt worden voor oude studieschulden. Ook hier gelden een aantal voorwaarden: De studie of
opleiding kost ten minste € 20.000 per jaar. De schenking staat vast via een notariële akte en u moet kunnen aantonen dat het bedrag is overgemaakt.
~ Eigen woning: Het geld moet worden gebruikt voor het kopen van een woning, aflossing eigenwoningschuld, woning te verbeteren en onderhouden,
erfpacht afkopen of om restschuld van verkochte woning aflossen.

Per 1 januari 2017 wordt de eenmalige vrijstelling van de eigen woning verruimd, de vrijstelling wordt dan € 100.000.

Weten wat de voorwaarden zijn? Hierover later meer.