Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis kan in ieder geval tot 1 oktober 2020 aangevraagd en/of verlengd worden. Hierna bepaald het kabinet hoe het verder moet. Het staat ondernemers vrij om de uitgestelde belasting al eerder terug te betalen.

 

De Belastingdienst gaat in juli een brief sturen naar deze ondernemers om hen, te informeren over de mogelijkheden na het aflopen van het bijzonder uitstel.

De ondernemers hebben de volgende mogelijkheden:

  • Als de eerder aangevraagde drie maanden bijzonder uitstel ontoereikend is, dan kan de ondernemer onder voorwaarden dit betalingsuitstel verlengen;
  • Als de liquiditeiten het toelaten dan kan de ondernemer ervoor kiezen om de openstaande belastingschuld(en) direct te betalen;
  • De ondernemer kan ervoor kiezen om het bijzonder uitstel niet te verlengen. De ondernemer hoeft dan niet direct de openstaande belastingschulden te betalen, maar moet dan wel de nieuwe belastingschulden op tijd voldoen om boetes te voorkomen. Na de zomer doet de Belastingdienst een voorstel voor een betalingsregeling. Tot dat bericht is ontvangen van de Belastingdienst, kan de ondernemer desgewenst ook al eerder (gedeeltelijk) de openstaande belastingschulden betalen. Deze bedragen worden dan afgeboekt van de openstaande schuld.

De Belastingdienst wil ondernemers in deze lastige tijden op een passende manier ondersteunen en informeren. Wanneer de Belastingdienst meer informatie heeft over het bijzonder uitstel of het betalingsvoorstel dat ondernemers na de zomer krijgen, dan zal zij dit bekend maken op haar website www.belastingdienst.nl/coronavirus

 

Lees ook dit bericht van het Register Belastingadviseurs. De voorzitter heeft het kabinet opgeroepen om ondernemers twee jaar uitstel te geven om hun omzet- en loonbelasting te betalen.

https://rb.nl/ondernemer/nieuws/het-register-belastingadviseurs-pleit-krant-en-op-radio-voor-uitstel-belastingbetaling1/

 

bijzonder uitstel

 

 

Bron: Register Belastingadviseurs