privegebruik-autoVerstrekkingen aan werknemers, zoals de auto van de zaak en andere vormen van loon in natura, hebben consequenties voor zowel de omzetbelasting als de loonbelasting. De reden hiervan is dat de werknemer de meeste verstrekkingen ook voor privédoeleinden gebruikt. Dit wordt gecorrigeerd door een uitsluiting van aftrek of door een correctie/bijtelling voor het privégebruik. Het besluit uit juli 2012 geeft een toelichting op de toepassing van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting waaronder de goedkeuring voor een lagere bijtelling van omzetbelasting bij wat oudere auto’s.

Forfaitaire bijtelling voor privégebruik

Omdat de auto van de zaak ook voor privédoeleinden kan worden gebruikt, moet voor het privégebruik omzetbelasting worden betaald. De bijtelling voor de omzetbelasting is forfaitair vast te stellen. De forfaitaire bijtelling omzetbelasting voor het privégebruik bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief omzetbelasting en BPM). Het is ook mogelijk om omzetbelasting te betalen op basis van het werkelijke privégebruik. Hierbij moet het werkelijke privégebruik dan wel onderbouwd kunnen worden aan de hand van een (sluitende) kilometeradministratie.

Geen aftrek omzetbelasting bij aankoop auto

Het is mogelijk dat een onderneming de in rekening gebrachte omzetbelasting bij de aanschaf van een auto niet in aftrek kan brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de auto is aangeschaft onder de zogeheten ‘margeregeling’. De auto kan vervolgens voor zowel zakelijke als privédoeleinden worden gebruikt. Voor deze situatie geldt dat de omzetbelasting op het onderhoud en gebruik volledig in aftrek kan worden gebracht, en waarbij voor het privégebruik een bijtelling van omzetbelasting gedaan moet worden van 1,5% van de cataloguswaarde. Dit geldt overigens alleen voor ondernemingen die belaste prestaties verrichten

Lagere bijtelling voor oudere auto

In het besluit van 11 juli 2012 wordt bepaald dat voor de auto die nog ter beschikking wordt gesteld na het vierde jaar na het jaar van ingebruikneming, voor de bijtelling van de omzetbelasting het lagere percentage van 1,5% kan worden toegepast. met andere woorden: vijf jaar nadat een auto voor uw bedrijf is gebruikt (inclusief het jaar van ingebruikneming) mag het lagere percentage worden gebruikt. dit is geen bonus voor het gebruik van oudere auto’s, maa het heeft te maken met het feit dat de omzetbelasting bij de aanschaf auto’s na het vierde jaar na het jaar van ingebruikneming niet meer meetelt voor de bepaling van de verschuldigde omzetbelasting in verband met het privégebruik. de verlaging van 2,7 naar 1,5 procent moet dit compenseren.

De fiets en de omzetbelasting

De omzetbelasting op de aanschafwaarde van de fiets kan wel worden afgetrokken onder de voorwaarden dat de waarde van de fiets niet meer bedraagt dan 749 euro inclusief omzetbelasting en in de laatste drie jaar niet eerder een fiets werd aangeschaft. Wanneer de waarde van de fiets hoger is dan 749 euro dan is de omzetbelasting van dit meerdere van aftrek uitgesloten. Om praktische redenen wordt hier goedgekeurd, dat geen correctie omzetbelasting hoeft plaats te vinden voor het privégebruik.

http://tinyurl.com/buaOBauto