Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt dat het btw-tarief per 1 januari 2019 omhoog zal gaan. Dit blijkt uit het belastingplan 2019. Hierdoor komt er belasting vrij waardoor de inkomstenbelasting omlaag zal gaan.

 

Wat valt er onder dit btw-tarief?
Door de verhoging van het btw-tarief worden goederen en diensten dus duurder voor particuliere consumenten. Onder deze goederen en diensten vallen onder andere voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen, kunst en boeken. Daarnaast vallen de volgende diensten onder dit nieuwe 9% btw-tarief:

  • reparatie van fietsen, schoenen en kleding;
  • diensten van kappers;
  • werkzaamheden aan woningen;
  • cultuur en recreatie;
  • sport, waaronder zwembaden en sauna’s.

 

Ondernemers
Voor deze veranderingen is van belang dat ondernemers zich hierop voorbereiden. Het nieuwe btw-tarief heeft gevolgen voor de administratie, prijzen van de goederen en diensten, facturatie en de btw-aangifte.

Offertes die in 2018 worden gemaakt voor goederen of diensten die 2019 worden geleverd, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%.

Betalingen gedaan in 2018 en vindt de prestatie plaats in 2019, dan is er sprake van 6% btw.

 

Belastingplan 2019
De wijziging van het btw-tarief is opgenomen in het belastingplan 2019 en gaat naar verwachting in op 1 januari 2019. De Tweede en Eerste kamer moet nog wel akkoord gaan met de wijziging.

 

btw-tarief van 6% naar 9%

 

Bron: Rijksoverheid, Rendement