Wijziging hypotheekrenteaftrek

Er gaat vanaf 1 januari 2013 het één en ander veranderen m.b.t. de aftrek van de hypotheekrente. Heeft u een lopende hypotheek met een kapitaalverzekering, spaarrekening of een beleggingsrekening en is deze voor 31 december 2012 afgesloten dan veranderd er voor u...

Het nieuwe loonbegrip

Ingevolge de Wet uniformering loonbegrip (Wet ULB) wordt de grondslag voor de loon- en inkomstenbelasting versmald voor werknemers en de hieruit voortvloeiende voordelen worden weggenomen door een aanvullend pakket. Om de door dit aanvullende pakket optredende...

BTW-bijtelling oudere auto & andere zaken

Verstrekkingen aan werknemers, zoals de auto van de zaak en andere vormen van loon in natura, hebben consequenties voor zowel de omzetbelasting als de loonbelasting. De reden hiervan is dat de werknemer de meeste verstrekkingen ook voor privédoeleinden gebruikt. Dit...

Tariefwijziging BTW per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%

Per 1 oktober is het btw-tarief gewijzigd van 19% naar 21%. Voor de beoordeling welk percentage van toepassing is, geldt als uitgangspunt dat de datum van afronding van de goederenlevering en / of verrichte dienst doorslaggevend is. Dit op zich logische uitgangspunt...