Wanneer je nog steeds te maken hebt met een lage omzet wegens de coronacrisis, dan zijn er nog steeds coronamaatregelen die aangevraagd kunnen worden. De 5e aanvraagperiode NOW en de TOZO 4 kan tot en met 30 juni aangevraagd worden. Tevens is er ook nog de TONK om de woonlasten te kunnen betalen. Heeft u deze regelingen nog nodig? Doe dit dan snel, want een aantal regelingen verlopen bijna. Als het loket dicht gaat, kan er niet meer over deze periode aangevraagd worden.

 

5e aanvraagperiode NOW

De tegemoetkoming NOW is een vergoeding om de loonkosten van het personeel te kunnen betalen. Om deze tegemoetkoming te kunnen ontvangen moet er tenminste 20% omzetverlies zijn. Op basis van de verwachte omzetverlies krijgt u een voorschot over de periode april, mei en juni 2021. De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten. U krijgt eerst een bedrag volgens de voorlopige berekening. Daarna wordt er bij de definitieve berekening gekeken of u er recht op had, en of de cijfers kloppen. Mocht deze cijfers afwijken dan krijgt u het verschil terug of moet dit terugbetaald worden. De tegemoetkoming NOW kan aangevraagd worden bij het UWV.

 

 

TOZO 4

De Tozo uitkering is een uitkering voor de levensonderhoud. Via uw eigen gemeente kunt u de uitkering aanvragen. Dit gaat over de periode van april tot en met juni 2021.

Uw gemeente probeert binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag voor controle bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.

Welke inkomsten tellen mee voor de Tozo-aanvraag? Er zijn meerdere soorten inkomsten mogelijk, die meegeteld moeten worden bij het opgeven van het netto-inkomen van uzelf. Namelijk:

  • netto-inkomen uit uw bedrijf of beroep;
  • eventuele inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering;
  • en inkomsten uit andere bronnen zoals (onder)verhuur en partner- en kinderalimentatie.

Als u een partner heeft, telt het netto-inkomen van uw partner ook mee. Er wordt bij het vaststellen van het recht op en de hoogte van de aanvullende inkomensondersteuning uitgegaan van het gezamenlijk inkomen.

 

TONK

Is uw inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. Die is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’. De aanvraag gaat in met terugwerkende kracht vanaf januari 2021.

Onder ‘’woonkosten’’ worden de volgende kosten mee bedoeld:

  • huur of hypotheek;
  • kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water;
  • servicekosten;
  • gemeentelijke belastingen.

Informeer bij uw eigen gemeente welke woonkosten vallen onder de TONK. Dit kan per gemeente verschillen.

De TONK is een gift, en hoeft u later niet terug te betalen. Tevens is de TONK ook belastingvrij, waardoor u de TONK-bijdrage niet hoeft op te geven bij uw aangifte inkomstenbelasting over 2021.

Bron: Rijksoverheid, UWV