Beste ondernemer(s),

Het coronavirus is momenteel een veel besproken onderwerp. Ook voor u als ondernemer is dit een belangrijk onderwerp. Want hoe moet het nu verder? Of krijg ik een compensatie van de overheid nu ik mijn bedrijf moet sluiten? Moet ik mijn personeel doorbetalen nu ze thuis moeten blijven? Het zijn veel vragen en de overheid is druk bezig om voor ondernemers regelingen te treffen.

Momenteel kunnen er al stappen gezet worden om een regeling te treffen. Zo kan er een werktijdverkorting aangevraagd worden. Maar ook een MKB-krediet, uitstel van betaling en/of de voorlopige aanslag verlagen. Bij deze maatregelingen zijn strenge voorwaarden. Of er nog een compensatie komt is op dit moment nog niet bekend. Mocht dit wel zo zijn, dan laten wij dit u weten.

Onderstaand kunt u een artikel lezen van het Register Belastingadviseurs over het Coronavirus. Dit aan de hand van de brief van het Kabinet op 12 maart 2020.

Er kan ook bijzonder uitstel van betaling aangevraagd worden voor de belastingen. Bij het verzoek bijzonder uitstel van betaling is het belangrijk om een verklaring van een derde deskundige toe te voegen. Denk hierbij aan een accountant/fiscalist/financieel adviseur van de ondernemer, een externe consultant, externe financier of de brancheorganisatie.

Het MKB Servicedesk is er om ondernemers te helpen en ondernemersvragen te beantwoorden. Daarom hebben ze een gratis advieslijn geopend (voor corona gerelateerde ondernemersvragen), je hoeft geen lid te zijn om vragen te stellen: 088-3523109. Wil je op de hoogte blijven van het actuele nieuws. Het artikel ‘Corona: wat moet je weten als ondernemer?‘ wordt dagelijks geüpdatet.

Ook wij als LPB Advies hebben maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Zo werken een deel van het personeel thuis, en proberen we zo veel mogelijk online af te handelen. Wij blijven nog open voor het afgeven van documenten. Mocht dit veranderen, dan laten wij dit u weten.

Heeft u nog vragen dan kunt u ons het beste bereiken per mail. Telefonisch zijn wij ook bereikbaar, maar minder dan dat u van ons gewend bent.

Mocht u verder nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groeten,

Team LPB Advies

 

Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus

Op 12 maart 2020 heeft het Kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij een aantal maatregelen treft om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus voor bedrijven op te vangen.

  1. Werktijdverkorting
    Bedrijven die getroffen worden door de uitbraak van het coronavirus en aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Het gaat om bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel) van hun personeel, wat door omstandigheden (die buiten het normale ondernemersrisico vallen) is ontstaan. De uitbraak van het coronavirus is zo’n bijzondere omstandigheid. Hierdoor kunnen meer bedrijven gebruik maken van deze regeling.

Zzp’ers kunnen geen beroep doen op deze regeling voor werktijdverkorting. Het Kabinet wil de zzp’ers, die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, erop wijzen dat zij onder voorwaarden wel een beroep kunnen doen op het Besluit  bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.

  1. Verruiming van de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)
    Wanneer mkb’ers financieel in de problemen komen door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, kunnen zij een beroep doen op het BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. Hiermee kunnen mkb’ers financieel goedkoper een overbruggingskrediet of het rekening courant-krediet verhogen bij een financier.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft op zondag 15 maart 2020 besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020.

  1. Bijzonder uitstel van betaling
    Om ervoor te zorgen dat bedrijven liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, komt er een mogelijkheid tot verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als het bedrijf schriftelijk motiveert dat het door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om bedrijven tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van deze verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

4. Verlaging voorlopige aanslag
Bedrijven betalen op dit moment belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een aantal bedrijven zal naar verwachting dit jaar een lagere winst realiseren door de coronavirus. Het Kabinet wijst deze bedrijven erop dat zij bij de Belastingdienst een verzoek kunnen indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

 

Meer informatie over deze maatregelen vind je hier.

Bron: Register Belastingadviseurs

 

coronavirus