Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe regeling in, ook wel de nieuwe KOR genoemd. Het doel van het kabinet is door deze wijziging een vereenvoudiging en modernisering van de kleineondernemersregeling voor bedrijven en de Belastingdienst. Net als bij de oude regeling is dit gericht op kleine ondernemers. Maakt u al gebruik van de KOR dan kunt u binnenkort een brief verwachten van de Belastingdienst.

Keuze voor nieuwe KOR
Vanaf 1 juni is het mogelijk om u aan te melden als u kiest voor de nieuwe KOR. Ondernemers die nu de kleineondernemersregeling toepassen krijgen een brief van de Belastingdienst en worden automatisch aangemeld. Mocht u dit niet willen dan kunt u zich altijd laten afmelden.

Heeft u geen brief gehad maar wilt u wel gebruik maken van deze regeling, dan kunt u dit ook aanvragen via de site van de Belastingdienst.

Vanaf het tijdstip dat de ondernemer aan de nieuwe KOR deelneemt,  geldt deze regeling voor ten minste 3 jaar. Wilt u dat de nieuwe KOR direct per 1 januari 2020 ingaat dan moet u zich voor 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst.

Verschil oude en nieuwe regeling
Het verschil tussen de oude en nieuwe regeling is dat bij de oude regeling sprake was van een korting. Bij de nieuwe regeling is dit een vrijstelling van btw-plicht maar dan moet u wel aan de voorwaarden voldoen. Dit wordt ook wel ontheffing van de administratieve verplichtingen genoemd. Hiermee wordt bedoelt dat er geen btw meer in rekening wordt gebracht aan de klanten.

Bij de oude regeling was de KOR alleen voor natuurlijke personen maar met de nieuwe regeling geldt deze vrijstelling ook voor rechtspersonen.

De voorwaarden zijn:

  • De ondernemer moet een btw-ondernemer zijn
  • Een ondernemer moet gevestigd zijn in Nederland, of een vaste inrichting hebben in Nederland
  • De omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar

Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden:

  • Er mag geen btw meer gefactureerd worden aan uw klanten
  • De btw die u van andere ondernemers ontvangt mag niet teruggevraagd worden bij de Belastingdienst
  • U hoeft geen btw-aangifte meer te doen

Let op dat je je omzet nog wel moet bijhouden!

De formulieren:

Aanmeldformulier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding-omzetbelasting-kleineondernemersregeling

Afmeldformulier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding-beeindiging-omzetbelasting-kleineondernemersregeling