Nieuwsbrief Salarisadministratie

Onze salaristips voor 2017!!

De onderwerpen van onze salaristips zijn:

 • De werkkostenregeling;
 • DGA gebruikelijk loon;
 • De Wet DBA
 • WWZ
 • Aanpassing van de leeftijd van het minimumloon
 • Subsidie – Wet tegemoetkoming loondomein (WTL)
  • Loonkostenvoordelen (LKV’s)
 • Auto van de zaak
Werkkostenregeling

De werkkostenregeling bepaalt: “Loon is al hetgeen uit een dienstvertrekking wordt genoten, daardoor valt ook het alles wat vergoed of verstrekt wordt in het kader van de dienstbetrekking”.

Alles is loon tenzij:

 • Kleine geschenken, wanneer anderen ook een geschenk geven, het factuurbedrag mag niet hoger zijn dan € 25,- inclusief btw.
 • Intermediaire kosten (bijvoorbeeld de aankoop van postzegels die een werknemer voorschiet)
 • Gerichte vrijstellingen (bijvoorbeeld reiskosten, maximaal € 0,19 per kilometer)
 • Loon in natura met een nihil waardering

De rest is of vrije ruimte of loon voor de werknemer. Uw vrije ruimte is 1,2% van de fiscale loonsom. Vergoedt u meer dan dit percentage, dan wordt het meerdere boven de 1,2% belast tegen een eindheffing van 80%.

Indien u in 2016 meer hebt verstrekt aan uw medewerkers dan u aan vrije ruimte had, dan moet u in de loonaangifte van januari 2017 aangifte doen over de overschrijding van de vrije ruimte in 2016.

Voor 2017 blijft (voor zover nu bekend) de vrije ruimte 1,2% van de fiscale loonsom.

    DGA gebruikelijk loon

Bij het bepalen van de hoogte van het salaris van een DGA moet rekening worden gehouden met volgende:

 • Het gebruikelijk loon blijft (voor zover nu bekend) minimaal € 44.000. Bij een net opgerichte BV mag het loon lager zijn dan het gebruikelijk loon, maar er mag dan niet meer geld onttrokken worden uit de BV.
 • of 75% van de meest vergelijkbare functie in branche. Als dit zou leiden tot een gebruikelijk loon dat lager ligt dan € 44.000, dan moet u dit bij de Belastingdienst aannemelijk maken. Dat zal in veel gevallen niet makkelijk zijn;
 • Het salaris van de DGA moet altijd hoger zijn dan het meestverdienende personeelslid.
De Wet DBA

Over de wet DBA is het afgelopen veel geschreven. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat de handhaving wordt verplaatst naar 1 januari 2018. Dit betekent dat er in 2017 geen controles worden verricht en geen boetes worden uitgedeeld.

WWZ

Door de wet Werk en Welzijn zijn er twee ontslagroutes:

 1. bij bedrijfseconomisch en langdurige arbeidsovereenkomst gaat u naar het UWV.
 2. bij ontslag om andere redenen gaat u naar de kantonrechter, hier is het nu meer dan vroeger van belang dat er een dossier opbouw heeft plaatst gevonden.

Maar een vaststellingsovereenkomst mag ook nog.

Vanaf 1 januari 2018 kan er een tegemoetkoming worden aangevraagd voor de transitievergoeding die betaald is aan werknemers die na 104 weken ziek uit dienst zijn gegaan. Dit waarschijnlijk met terugwerkende kracht. De minister spreekt in een brief aan de Tweede Kamer uit dat hij verwacht dat de regeling met terugwerkende kracht gaat gelden vanaf 1 juli 2015.

Voor een ”echte” seizoenwerker is de ketenbepaling aangepast. Voor die werknemers kan de ketenbepaling worden onderbroken door een periode van 3 maanden en 1 dag, in plaats van de wettelijke 6 maanden en 1 dag.

Aanpassing van de leeftijd van het minimumloon

Het wettelijke minimumloon gaat vanaf 1 juli 2017 stapsgewijs van 23 jaar naar 21 jaar.

Vanaf 1 juli 2017 hebben 22-jarige recht op het volledig minimumloon. Maar ook het loon van 18, 19 en 20-jarigen gaat hierdoor omhoog.

Werkgevers worden deels gecompenseerd voor deze kostenstijging door het lage inkomensvoordeel (zie hieronder).

Wet tegemoetkoming loondomein

De Wet tegemoetkoming loondomein is gesplitst in het Lage inkomensvoordeel en in het Loonkosten voordeel. Deze laatste gaat pas in per 1 januari 2018. Daarover informeren wij u eind volgend jaar.

Het Lage inkomensvoordeel gaat in per 1 januari 2017. Dit geldt voor werknemers met een loon tussen 100% en 110% Wet Minimum Loon, die in één jaar ten minste 1248 uur gewerkt hebben bij de dezelfde werkgever. Het voordeel bedraagt maximaal € 2.000,- per medewerker per jaar (op basis van 40-urige werkweek). Er is geen leeftijdsgrens, maar stopt op de AOW-gerechtige leeftijd.

Voor elke werknemer met loon tussen 110% en 125% Wet Minimum Loon bedraagt het loonkostenvoordeel, onder dezelfde condities, maximaal € 1.000,-. De voorwaarde is wel dat het loon hoger is dan 100% van het wettelijk minimumloon voor een 21-jarige of ouder.

De auto van de zaak

Bij het aanschaffen van een nieuwe auto vanaf 1 januari 2017 veranderen de percentages van de bijtelling van de auto van de zaak. Het algemene bijtellingpercentage voor een auto met een CO2-uitstoot van >106gr/km gaat van 25% naar 22%. Dit geldt ook voor de nieuwe plug-ins hybride. Deze auto’s profiteren tot en met 2020 nog wel van een half tarief in de motorrijtuigenbelasting. Zo blijft het voor particulieren aantrekkelijk om een tweedehands plug-in hybride auto te kopen.

Voor auto’s die voor 2017 zijn aangeschaft blijft het percentage bijtelling gedurende 60 maanden vanaf de tenaamstelling gelijk. De bijtelling blijft voor deze auto’s 25%. Voor zeer zuinige auto’s blijft de verlaagde bijtelling gelden voor een periode van 60 maanden, na de maand waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Mocht u over het bovenstaande vragen dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw contactpersoon op ons kantoor.