Artikel 35a Wet op de Omzetbelasting 1968 zegt dat een factuur aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, dit is verplicht. Ook voor een e-factuur moet u aan deze factuureisen voldoen.

Deze gegevens moeten op de factuur staan:

 • volledige naam en adres van zowel ondernemer als afnemer
 • datum van uitreiking factuur, wanneer de levering of dienst heeft plaatsgevonden, voltooid, geleverd zijn of vooruitbetaald is.
 • opeenvolgend factuurnummer
 • btw-identificatienummer van de ondernemer
 • btw-identificatienummer van de afnemer als er sprake is van verlegde btw of als de afnemer gevestigd is in het buitenland
 • uw KvK-nummer
 • aantal, omschrijving en soort van de geleverde goederen of diensten
 • het bedrag dat in rekening is gebracht, exclusief omzetbelasting
 • het btw-tarief
 • het btw-bedrag
 • bij de bijzondere regelingen voor reisbureaus, gebruikte voorwerpen, kunstvoorwerpen en meer dan moet u dit vermelden op de factuur. Bijvoorbeeld ‘bijzondere regeling – gebruikte voorwerpen’

Bij uitreiking van een kassabon gelden de factuureisen van een vereenvoudigde factuur.

 • datum van uitreiking factuur
 • Volledige naam en adres gegevens
 • omschrijving van de geleverde goederen of verrichte diensten
 • het te betalen btw-bedrag of gegevens waaruit dit berekend kan worden
 • maximaal bedrag van € 100,00 inclusief btw

 

Voor specifieke regelingen kunt u kijken op www.belastingdienst.nl/aangepaste-regels voor de aangepaste regels voor facturen.