Voor een aantal belastingen is het voordelig om fiscaal partner te zijn. Maar wanneer bent u fiscaal partner? En vanaf wanneer stopt het partnerschap? Er zijn een aantal voorwaarden.

Fiscaal partnerschap
In het algemeen geldt dat u fiscaal partner bent als u:
* gehuwd,
* geregistreerd partnerschap, of
* ongehuwd maar een notarieel samenlevingscontract bent aangegaan, en ingeschreven staat op hetzelfde woonadres.

Uitzonderingen/uitbreidingen
Voor de inkomstenbelasting en toeslagen geldt dat naast de algemene voorwaarden, ook moet worden voldaan aan ten minste één van de onderstaande bepalingen.

* uit een relatie een kind is geboren
* een kind die door de andere partner is erkend
* uw partner is aangemeld bij uw pensioenregeling
* samen een woning hebben die als hoofdverblijf dient
* op het woonadres ook een minderjarig kind van tenminste een van beide staat ingeschreven, of
* in voorgaande jaren ook fiscaal partners waren

Heeft u maar een deel van het jaar een fiscaal partner? U kunt dan kiezen om toch voor het hele jaar als fiscaal partner aangemerkt te worden. Let wel op dat u maar één fiscaal partner mag hebben in een jaar.

Einde fiscaal partnerschap
Wanneer het fiscaal partnerschap eindigt is afhankelijk van de datum waarop:
* verzoek van scheiding van tafel en bed is ingediend of verzoek van ontbinden geregistreerd partnerschap, en
* niet meer op hetzelfde woonadres is ingeschreven

Uitzondering
Als u of uw partner uit huis gaat in verband met opname in het verzorgings- of verpleeghuis dan geldt er dat u voor de belastingdienst op hetzelfde adres staat ingeschreven als uw partner.

Fiscaal Partners