De fiscale eindejaarstips voor 2017.

De onderwerpen zijn:
* wijziging box 3
* kinderalimentatie
* eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000
* vereenvoudigen autobelasting
* (e-)Factureren naar de overheid


Wijziging box 3

In 2016 betalen we 4% over uw grondslag sparen en beleggen en 30% inkomstenbelasting. De berekening en percentage over uw grondslag sparen en beleggen gaat in 2017 veranderen. Bekijk het tabel hieronder hoe dit gaat.

Heffingsvrij vermogen voor 2017 wordt verhoogd naar € 25.000 per persoon.

U betaald belasting over de grondslag sparen en beleggen. Dat is uw bezittingen min uw schulden op 1 januari min heffingsvrij vermogen.

Schrijf Bedrag Belastingpercentage 1,63 % Belastingpercentage 5,39%
1 € 25.00 tot € 75.000 67% 33%
2 € 75.000 tot € 975.000 21% 79%
3 Vanaf € 975.000 0% 100%


Kinderalimentatie

De kinderalimentatie is in 2015 al afgeschaft. In plaats daarvan werd de schuld die in de toekomst nog moest worden voldaan, opgegeven in box 3. De schuld wordt gevormd voor het levensonderhoud van uw kind(eren). Vanaf 2017 is dit niet meer mogelijk.


Eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000

De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning komt terug vanaf 2017.

Wilt u een schenking doen voor de eigen woning? In 2017 gaat de vrijstelling omhoog, u kunt dan tot € 100.000,= belastingvrij schenken als u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden:
De ontvanger moet de leeftijd hebben tussen 18 en 40 jaar.
Schenking is voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning, aflossing van eigenwoningschuld, restschuld van uw verkochte woning of afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Overgangsregeling tot 1 januari 2020
Doordat er vaker in de wet is opgenomen dat er gebruik gemaakt kon worden van de eenmalige vrijstelling zijn er nu ook een aantal uitzonderingen, ook wel de overgangsregeling genoemd. In principe heeft u maar eenmaal in uw leven recht op de eenmalige vrijstelling.

U heeft al eerder een vrijstelling ontvangen:
* Vόόr 2010 : Bent u 40 jaar of jonger. Dan kunt u toch nog wel eenmalig de vrijstelling voor de eigen woning krijgen tot een bedrag van € 27.570,= (2016), € 27.650 (2017) belastingvrij.
* 2010 t/m 2014 : ook al heeft u de vrijstelling niet volledig benut. Er is voor 2017 helaas geen mogelijkheid om deze vrijstelling te krijgen.
* 2015-2016 : Voor 2017 geldt een aanvullende vrijstelling van € 46.984,- waarvan € 5.304 (de algemene vrijstelling voor ouders en kinderen) niet verplicht hoeft te besteden aan eigen woning.

Wilt u minder schenken dan € 100.000 ?  Lees dan ons artikel belastingvrij schenken


Vereenvoudigen autobelasting

Stapsgewijs gaat de autobelasting wijzigen. Dit gebeurt in de periode van 2017 tot 2020. Zo veranderd de bijtellingscategorieën- en percentages, verlaging aanschafbelasting auto’s (BPM), verlaging motorrijtuigenbelasting(MRB) en verhoging van vervuilde dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto’s.

Bijtelling
De bijtelling voor de auto gaat geleidelijk naar een vast en eenzelfde percentage. Er hoeft dus bijna niet meer naar de gram per km gekeken te worden. Alleen voor de elektrische auto’s is er een extra stimulans door een bijtelling 4%.

Jaar

% bijtelling
0 gram/km

% bijtelling
1-50 gram/km
% bijtelling
51-106 gram/km
% bijtelling

>106 gram/km

2016

4

15

21

25

2017

4

22

22

22

2018

4

22

22

22

2019

4

22

22

22

2020 4 22 22

22

Verlaging aanschafbelasting auto’s (BPM)
Stapsgewijs wordt de BPM afgebouwd. Op termijn wordt dit volledig afgebouwd. In totaal komt er een belastingverlaging van 14,7%. Hierdoor gaat ook de berekening veranderen. Het vaste deel gaat omhoog naar € 350,- en de CO2-component gaat met een gelijk deel omlaag. Ook het tarief voor auto’s met weinig CO2-uitstoot gaan omlaag, hierdoor is er een extra voordeel.

Verlaging motorrijtuigenbelasting(MRB)
Vanaf 2017 gaat de motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s omlaag. Gemiddeld komt dit neer op 2%. Dit komt doordat de belasting van de vervuilde dieselauto’s omhoog gaat.

Vervuilde dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto’s
Oude dieselauto’s gaan meer betalen. Doordat vervuilde dieselauto’s geen roetfilter hebben gaat de motorrijtuigenbelasting(MRB) per 2019 omhoog met 15%. Hierdoor is er een mogelijkheid van een paar jaar om een nieuwere en schonere auto te kopen.


(e-)Factureren naar de overheid

Wanneer u een leverancier bent van de Rijksoverheid en facturen stuurt, is het per 1 januari 2017 verplicht om een e-factuur te sturen. Wat is een e-factuur? Een e-factuur is een digitaal bestand met een vaste structuur. Dit wordt geautomatiseerd en elektronisch verstuurd van het ene systeem in het andere systeem. U kunt dit versturen via uw boekhoud(software)pakket, Digipoort of via leveranciersportaal.

Heeft u ook al ons bericht gelezen over de salaris tips voor 2017?

Mocht u over het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.