Ingevolge de Wet uniformering loonbegrip (Wet ULB) wordt de grondslag voor de loon- en inkomstenbelasting versmald voor werknemers en de hieruit voortvloeiende voordelen worden weggenomen door een aanvullend pakket. Om de door dit aanvullende pakket optredende negatieve inkomenseffect voor MKB-ondernemers zo veel mogelijk te voorkomen, wordt de MKB-winstvrijstelling op grond van de Wet ULB met 2 procent verhoogd. Dit schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën in de nota van verslag naar aanleiding van het Belastingplan 2013.

De leden van de fractie van het CDA vragen welke voorbereidingen er zijn getroffen om mensen te informeren over het veranderde loonbegrip.
Staatssecretaris Weekers geeft aan dat bij de jaarovergang van 2012 naar 2013, naast de Wet uniformering loonbegrip, nog andere zaken spelen die de burger gaan raken. Zo wordt er bij de zorgtoeslag en het kindgebonden budget ook een vermogenstoets geïntroduceerd.

Aangezien er meerdere maatregelen worden ingevoerd die de burger in meer of mindere mate kunnen gaan raken, is communicatie belangrijk.

Websites

De achtergrond van de wijzigingen worden gecommuniceerd via de sites: www.rijksoverheid.nl en www.antwoordvoorbedrijven.nl. Voor de Belastingdienst vormt de website de basis. Er komt voor zowel de fiscale veranderingen als voor de veranderingen bij toeslagen een pagina “maatregelen 2013”.