De stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 is bekend gemaakt in de Staatscourant.
Het brutobedrag stijgt van € 1551,60 (23 jaar en ouder) naar € 1565,40 (22 jaar en ouder) per maand.

Minimumjeugdloon per 1 juli 2017

Leeftijd Staffel Per maand Per uur

(36)*

Per uur

(38)*

Per uur

(40)*

22 jaar en ouder 100% € 1565,40 € 10,04  € 9,51  € 9,04
21 jaar 85% € 1330,60 €  8,53  € 8,09  € 7,68
20 jaar 70% € 1095,80 €  7,03  € 6,66  € 6,33
19 jaar 55% € 860,95 €  5,52  € 5,23  € 4,97
18 jaar 47,5 % € 743,55 €  4,77  € 4,52  € 4,59
17 jaar 39,5% € 618,35 €  3,97  € 3,76  € 3,57
16 jaar 34,5% € 540,05 €  3,47  € 3,29  € 3,12
15 jaar 30% € 469,90 €  3,02  € 2,86  € 2,71

*werkuren per week in de branche
Leerlingen met een BBL praktijkovereenkomst

Voor werknemers die werkzaam zijn via een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden per 1 juli 2017 alternatieve salarisschalen. Voor leerlingen in het BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar en ouder gelden de bovenstaande bedragen. (zie het minimumjeugdloon) voor de andere leeftijden gelden de onderstaande bedragen.

Leeftijd Staffel Per maand Per uur

(36)*

Per uur

(38)*

Per uur

(40)*

20 jaar 61,5% € 962,70 € 6,18  € 5,85  € 5,56
19 jaar 52,5% € 821,85 € 5,27  € 5,00  € 4,75
18 jaar 45,5% € 812,25 € 4,57  € 4,33  € 4,11

*werkuren per week in de branche
Voor meer informatie, hierbij de link van de Staatscourant:
Link naar de Staatscourant

Zodra de bedragen vanaf 1 januari 2018 bekent worden gemaakt, laten wij dit weten.