De overheid heeft het minimumjeugdloon verhoogd, en per juli 2019 is de leeftijd van het minimumloon omlaag gegaan. Jongeren die 21 jaar zijn verdienen nu 100% van het minimumloon. Dit is de 2e stap van de overheid om jongeren meer loon te geven. De overheid wijzigt dit stap voor stap om het minimumjeugdloon omlaag te krijgen van 23 jaar naar 21 jaar. Voor werkgevers is hiervoor een subsidie gekomen en die wordt nu ook gewijzigd naar 21 jaar.

Leeftijd
Vroeger verdiende 23-jarige en ouder het volledige minimumloon. De overheid wil dit terugbrengen naar 21 jaar. Op 1 juli 2017 is dit al verlaagd naar 22-jaar en nu op 1 juli 2019 wordt dit verlaagd naar 21-jaar. Vanaf nu hebben 21-jarige volledig (100%) recht op het minimumloon. De jongeren tussen de 18 en 20 jaar krijgen een percentage van het minimumloon. Voor hen gaat het percentage ook iets omhoog.

Leeftijd Voor 1 juli 2017 Sinds 1 juli 2017 Vanaf 1 juli 2019
23 jaar en ouder 100% 100% 100%
22 jaar 85% 100% 100%
21 jaar 72,5% 85% 100%
20 jaar 61,5% 70% 80%
19 jaar 52,5% 55% 60%
18 jaar 45,5% 47,5% 50%
17 jaar 39,5% 39,5% 39,5%


Bedragen minimumjeugdloon

De werknemers gaan er op vooruit. Dit zijn de bedragen voor werknemers die fulltime werken.

Leeftijd Vanaf 1 juli 2019 € per maand
21 jaar en ouder 100% 1.635,60
20 jaar 80% 1.308,50
19 jaar 60% 981,35
18 jaar 50% 817,80
17 jaar 39,5% 646,05


Dit zijn de bedragen per uur bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband.

Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur
21 jaar en ouder 10,49 9,94 9,44
20 jaar 8,39 7,95 7,55
19 jaar 6,30 5,96 5,67
18 jaar 5,25 4,97 4,72
17 jaar 4,15 3,93 3,73


Voor werknemers van 18 tot met 20 jaar die werken op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden andere percentages.

Leeftijd Vanaf 1 juli 2019 € per maand
20 jaar 61,5% 1.005,90
19 jaar 52,5% 858,70
18 jaar 45,5% 744,20

Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur
20 jaar 6,45 6,11 5,81
19 jaar 5,51 5,22 4,96
18 jaar 4,78 4,52 4,30


Compensatieregeling
Werkgevers moeten nu voor 21- en 22-jarige het minimumjeugdloon betalen. De werknemers die meer dan 1248 uur per kalenderjaar werken, krijgt de werkgever een loonkostencompensatie. Dit om de loonkostenstijging te compenseren. Dit wordt ook wel Lage-Inkomensvoordeel (LIV) genoemd. Vanaf 1 juli 2019 geldt dit nu vanaf 21-jarigen.

Werkgevers moeten ook voor 18- tot en met 20-jarige meer loon betalen. Zij kunnen een deel van hun loonkostenstijging terugkrijgen via de compensatieregeling: Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon.

Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden hoeven de verhoogde minimumjeugdloon niet te betalen aan 18- tot en met 20-jarigen. Voor 21- en 22-jarige moet dit wel, hiervoor kunnen zij wel gebruik maken van de compensatieregeling Lage-inkomensvoordeel (LIV).

Meer weten over de LIV? https://www.lpbadvies.nl/lage-inkomensvoordeelliv-en-loonkostenvoordeellkv/

Bron: Rijksoverheid