Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB)

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB).

Een NOAB-lid is:

  • de administrateur die tevens de jaarstukken verzorgt
  • de fiscaal deskundige die de aangiften verzorgt en fiscaal adviseert
  • de personeelsdeskundige die de loonadministratie voert en de juiste beloning helpt vaststellen
  • de vertrouwenspersoon die optreedt bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken

 

Oplossingsgericht

NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. NOAB-leden zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Hun vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen en dat er binnen NOAB-kantoren geen van negen-tot-vijf-cultuur bestaat. NOAB-kantoren werken oplossingsgericht. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB Adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB Adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en notarissen.

Garantie

De NOAB beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op bemiddeling of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheids-verzekering zodat de cliënt altijd schadeloos gesteld kan worden.

Permanente kwaliteitscontrole

De reglementen van NOAB waarborgen dat leden alleen dan hun lidmaatschap kunnen continueren, wanneer zij hun kwaliteit en kennis van zaken bijhouden. Dat moet ook, omdat ieder lid periodiek wordt onderworpen aan een ‘herkwalificatie’.