Heb jij omzetverlies in de periode januari, februari en maart 2021? Dan kan je de NOW 3.2 aanvragen als je personeel in dienst hebt. Deze tegemoetkoming is om de personeelskosten te kunnen betalen. De tegemoetkoming NOW 3.2 (ook wel de vierde aanvraagperiode genoemd), kan aangevraagd worden tot en met 14 maart 2021.

 

Om de tegemoetkoming NOW 3.2 aan te vragen zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Voor de vierde aanvraagperiode geldt het volgende:

 • U kunt tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaan we uit van de loonsom van juni 2020.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de derde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin u omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode.
 • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
 • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
 • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
 • Het maakt niet uit of u ook een tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes.

 

Werknemers NOW-regeling

De NOW-regeling geldt voor alle werknemers die op de loonlijst staan en voor wie u sociale premies betaalt heeft recht op de tegemoetkoming. Hieronder vallen zowel werknemers met een vast contract, als werknemers met een flexibel contract, zoals een oproep- of nul-urencontract.

Let op: je vraagt geen tegemoetkoming aan voor uitzendkrachten. Zij staan namelijk niet op de loonlijst. Uitzendbedrijven kunnen zelf een tegemoetkoming aanvragen om het loon van hun uitzendkrachten door te betalen.

 

Uitbetaling tegemoetkoming NOW

Het UWV betaalt de tegemoetkoming in 3 keer binnen een periode van ongeveer 3 maanden. Ze streven ernaar om 2 tot 4 weken nadat de aanvraag is goedgekeurd, de eerste betaling te doen. De aanvraag moet wel volledig zijn.

 

Omzet en tegemoetkoming

Alle inkomsten uit de normale activiteiten van uw bedrijf vallen onder de omzet voor de NOW. Dit zijn inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten. Voor non-profitorganisaties wordt hiervoor gekeken naar bijvoorbeeld subsidies, bijdragen van overheidsinstellingen en donaties.

Ook een aantal tegemoetkomingen telt mee als omzet in de berekening voor de NOW. Het gaat om de volgende tegemoetkomingen:

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
 • Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS).
 • Regeling continuïteitsbijdrage zorg.
 • Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven.
 • Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.
 • Tegemoetkoming ontvangen voor het uitlenen van werknemers voor crisisbanen.

 

NOW

 

Bron: Rijksoverheid, UWV