Op dinsdag 17 maart 2020 heeft het kabinet een tijdelijke noodpakket gepresenteerd voor hen die het nu economisch en financieel moeilijk hebben door het coronavirus. Dit om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan en dat werknemers financieel geraakt worden.

 

Werktijdverkorting
Ondernemers die ten miste 20% minder inkomsten hebben kunnen een werktijdverkorting aanvragen. Het was nu nog maximaal 75% van het loon, maar door het noodpakket is dit opgehoogd naar 90% van het loon, mits het personeel niet wordt ontslagen. Deze regeling geldt ook voor flexibele contracten en voor oproepcontracten.

De werktijdverkorting is stopgezet, en kan nu niet meer aangevraagd worden. Daarvoor is de nieuwe tijdelijke regeling, de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) in de plaats gekomen. Heeft u al een vergunning waarop u een toekenning heeft gekregen, dan blijft dit van kracht. Als u na afloop moet verlengen dan kan dit niet meer en moet u nu gebruik maken van de nieuwe en snellere regeling. Heeft u de werktijdverkorting aangevraagd maar nog geen reactie? Daar krijgt u vanzelf bericht over. Het kan zijn dat de aanvraag werktijdverkorting beschouwd wordt als aanvraag NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud).

 

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Deze nieuwe maatregel komt in de plaats van de werktijdverkorting, en staat hier los van. Werkgevers kunnen een aanvraag doen bij het UWV, maar momenteel is dit nog niet mogelijk. Hiervoor wordt hard aan gewerkt om dit snel te publiceren op de website. Wanneer de aanvraag is gedaan krijgt u van het UWV een voorschot om de loonkosten te kunnen betalen. Deze tegemoetkoming is voor 3 maanden met een mogelijkheid tot verlenging. Achteraf wordt er dan gekeken of dit klopt.

 

Voorwaarden:

  • De werkgever mag geen ontslag aan vragen op grond van economische redenen gedurende de periode waarover er tegemoetkoming wordt ontvangen.
  • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag is voor 3 maanden en kan nog eens eenmalig voor 3 maanden worden verlengd.
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De tegemoetkoming:
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het terugval in omzet. Er kan een tegemoetkoming komen van maximaal 90% van de loonkosten.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken van 80%. Bij de aanvraag is een accountantsverklaring nodig. Achteraf wordt bekeken wat de werkelijke daling is geweest. Bij de definitieve berekening kan er dus nog een correctie komen.

  • 100% van de omzet valt weg, dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever.
  • 50% van de omzet valt weg, dan bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever.
  • 25% van de omzet valt weg, dan bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

De tegemoetkoming is ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals een oproepkracht of uitzendkrachten.

Het loon van de werknemer moet volledig doorbetaald worden. Daarom komt er voor werkgevers deze tegemoetkoming, zodat de werknemers hun loon kunnen krijgen.

 

Noodvoorziening
Voor de ondernemers die het hardst zijn getroffen door de maatregelen krijgen een tegemoetkoming van € 4.000 voor een periode van 3 maanden (Hieraan zijn voorwaarden verbonden, maar worden momenteel nog uitgewerkt). Deze ondernemers kunnen hun werk nauwelijks tot helemaal niet meer doen. Het gaat dan vooral om de sector horeca, cultuursector, reisbranche, maar ook de schoonheidssalon en kapper die 1,5 meter afstand moet houden. Voor hen is het niet mogelijk om afstand te houden en zij moeten de zaak sluiten.

De voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt en komt later.

 

Uitkering voor ZZP’ers
Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) kunnen geen aanvraag doen voor werktijdverkorting. Wat deze groep wel kan doen is een uitkering aanvragen bij hun eigen gemeente. Deze uitkering is voor 3 maanden en is op basis van bijstandsniveau. De uitkering is een gift en hoeft later dus niet terugbetaald te worden. Er wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager.

Deze maatregel moet nog uitgewerkt worden en kan nog niet aangevraagd worden.

 

Uitstel van betaling en verlagen boetes en rente
Er kan voor de omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Zodra dit is toegekend door de Belastingdienst wordt de vordering stilgezet. Vanaf 23 maart 2020 wordt de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. De boetes en rente hoef je later dus ook niet te betalen.

 

Makkelijker geldt lenen bij de bank
Het kabinet staat voor 50% garant voor de leningen voor ondernemers. In eerste instantie is dit bedoeld voor MKB’ers en grote ondernemers die gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (afgekort als GO). Normaal is dit bedoeld voor leningen van 1,5 tot en met 50 miljoen euro. Dat plafond wordt tijdelijk verhoogd naar maximaal 150 miljoen euro.

 

Lening voor kleine ondernemers
Ook voor kleine ondernemers komen er gunstige leningsvoorwaarden. Het gaat om de microkredietenverstrekker van de overheid Qredits, bedoeld voor kleine en startende ondernemers die al moeilijk aan financiering komen.

Voor hun is er de mogelijkheid om de eerste 6 maanden niet af te lossen en de rente wordt verlaagd naar 2%.

 

Bijgewerkt op 19 maart 2020

 

Bron: Nu.nl en Rijksoverheid