Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de tweede aanvraagperiode? Vraag dan een definitieve berekening aan. Dat kan nog tot en met 31 maart 2022.

 

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/tweede-aanvraagperiode-now/detail/over-de-aanvraag-definitieve-berekening-now