De begroting is volgens de ondernemersorganisaties een verbetering ten opzichte van Prinsjesdag, maar de organisaties blijven kritisch. Ze vinden dat onvoldoende wordt gesneden in uitgaven. “Sinds 2008 is ons nationaal inkomen niet meer gegroeid, maar zijn de overheidsuitgaven met tientallen miljarden euro’s gestegen. Dat is een fundamentele fout en slecht voor de economie”, stellen de organisaties in een verklaring.

De ondernemers zijn vooral boos over de lastenverzwaring voor de autobranche en een belastingverhoging voor ondernemers. “Dat raakt allemaal hardwerkende mensen die veel geld voor Nederland kunnen verdienen.”

Pluspunten zien de ondernemers ook. Zij zijn onder meer tevreden over het terugdraaien van de lastenverzwaring voor zelfstandigen en een belastingverlaging in box 2. Ook het extra geld voor onderwijs en de goedkopere arbeid vallen in de smaak. Verder zijn de ondernemers blij dat het sociaal akkoord ‘op een aanvaardbare manier intact is gebleven’ en dat het energieakkoord gehandhaafd wordt.

begrotingsakkoord