Particulieren

Het belastingstelsel verandert voortdurend. Als particulier kan je al die wijzigingen niet bijhouden. Bij LPB Advies zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de actuele fiscale regels. Soms liggen er behoorlijke fiscale besparingen voor het oprapen, maar dan moet je wel weten waar je ze moet vinden. Wij kunnen je belastingaangiften doen, maar je kunt ook bij ons terecht voor overig belastingadvies.
Het doen van belastingaangiften kost veel tijd en geld. Ook omdat je zelf vaak niet weet waar fiscaal voordeel te behalen valt of omdat je onbedoeld iets verkeerd doet in je aangifte. Wij halen het maximale uit je belastingaangiften. Je kunt bij ons terecht voor:
N
Aangifte inkomstenbelasting
N
Aanvragen van toeslagen

Checklist aangifte inkomstenbelasting

Persoonlijke gegevens:

 • burgerservicenummer (BSN) en bij fiscaal partnerschap ook het BSN van je partner en eventueel kinderen
 • geboortedatum
 • IBAN (rekeningnummer)

Inkomsten:

 • alle jaaropgaven over 2018
 • overige inkomsten
 • reiskosten met openbaar vervoer voor woon-/werkverkeer
 • ontvangen partneralimentatie

Bezittingen en schulden:

Financieel jaaroverzichten 2018 van:

 • betaalrekening
 • spaarrekening
 • beleggingen
 • contant geld en (overige) vorderingen van meer dan € 527 per persoon
 • leningen en andere schulden
 • schuld studiefinanciering
 • overzicht van virtuele valuta (zoals bitcoins) en andere betaalmiddelen
 • andere onroerende zaken, zoals tweede woning en vakantiewoning

Koopwoning:

 • de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2017 (Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad).
 • jaaropgaaf van uw hypotheek
 • bij aankoop of verkoop van de woning de afrekening van de notaris
 • betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming
 • kapitaalverzekering eigen woning

Aftrekposten:

 • giften
  – periodieke giften met overeenkomst
  – overige giften
 • zorgkosten
  – niet vergoede zorgkosten
  – dieetverklaring van arts
  – reiskosten openbaar vervoer en/of kilometers met de auto naar een arts
 • bij een monumentenpand de kosten en toegezegde subsidie
 • betaalde partneralimentatie
 • betaalde studiekosten
 • betaalde lijfrentepremies
 • betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • betaalde dividendbelasting en/of kansspelbelasting

Overige informatie:

 • overzicht van ontvangen studiefinanciering
 • ontvangen erfenis of schenking
 • je hebt een onderneming of bent er een gestart
 • je bent gescheiden of gaat binnenkort scheiden
 • je hebt de woning, kamer of ander onroerend goed verhuurd

Alleen als u deze hebt gehad:

 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting premie volksverzekeringen over 2018
 • voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2018
 • toeslagen 2018
 • machtiging van de belastingdienst met de activeringscode (dit krijg je als je al klant bent bij ons)

Kom jij ook niet uit je aangiften of toeslagen? Of wil je advies op fiscaal gebied?

Neem dan contact met ons op. De koffie staat altijd klaar!