Pensioen in eigen beheer

Per 1-1-2017 kan er niet meer gedoteerd worden aan pensioen in eigen beheer. Het wordt dan een premievrij pensioen. Dit moet ook vermeld worden in de pensioenbrief. Er kan gekozen worden om het premievrij voort te zetten, af te kopen of omzetting in oudedagsverplichting. Dit moet wel binnen 3 jaar geregeld worden namelijk tussen 2017-2019.

Premievrij voortzetten
Als u besluit om het pensioen in beheer te laten staan, dan kan dit premievrij gemaakt worden. Daarvoor moet u een notulen opstellen van de vergaderingen van aandeelhouders. Hierin moet vermeld staan dat het pensioen premievrij word. Ook moet de pensioenbrief worden aangepast, waarin staat dat er geen pensioen wordt opgebouwd en dit premievrij is. Als u het premievrij wilt maken is het belangrijk dat dit voor 1 januari 2017 word gedaan. Na 1 januari 2017 word het onzuiver en moet hierover maximaal 52% loonbelasting worden betaald + 20% revisierente.

Afkoop
De afkoop heeft een tijdelijke overgangsregeling tot 31 december 2019. Daarna kan er ook worden afgekocht maar zijn er geen fiscale voordelen meer. De voordelen om het nu af te kopen is dat er geen revisierente berekend hoeft te worden en een korting, het voordeligst is om het af te kopen in 2017 want dan is de korting het hoogst. De kortingspercentage in 2017 is 34,5%, in 2018 25% en in 2019 19,5%. Wel moet er in zijn geheel worden afgekocht, in drie delen is niet mogelijk. Over de fiscale waarde moet loonbelasting geheven worden. Om te kunnen afkopen moet er wel voldoende liquide middelen beschikbaar zijn.

Welke stappen moeten worden  ondernomen?
Stap 1: notulen waarin staat dat de pensioen wordt afgekocht, dat doen wij voor u.
Stap 2: addendum op de pensioenovereenkomst, waarin staat dat het tegen fiscale waarde wordt afgekocht, dat doen wij ook voor u.
Stap 3: formulier tekenen voor de fiscus om af te kopen (partner moet ook tekenen; doet hij/zij dit niet dan kan er niet afgekocht worden)
Stap 4: geruisloos afwaarderen naar fiscale waarde
Stap 5: gehele aanspraak afkopen en omzetten naar bijv. lijfrentespaarrekening

Heeft u al een uitkering uit pensioen in eigen beheer? Ook dan kunt u het pensioen afkopen.

Omzetten in oudedagsverplichting
Er kan ook worden omgezet in een oudedagsverplichting. Ook hier mag niet aan gedoteerd worden. Wel moet de vennootschap de oudedagsverplichting jaarlijks oprenten. De DGA heeft tot 2 maanden na de AOW-gerechtigde leeftijd de tijd om het om te zetten in een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Als dit niet gebeurt dan moet de vennootschap zelf ook de termijnen aan de DGA uitkeren. Dit moet berekend worden over 20 jaar en mag ingaan tot 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd of uiterlijk 2 maanden na AOW-gerechtigde leeftijd. Als de DGA eerder overlijdt dan gaat de uitkering over op de erfgenamen. Na de omzetting kan alsnog worden afgekocht en omgezet worden in een lijfrente.

Let op:
– Door de afschaffing van pensioen in eigen beheer is er geen ruimere mogelijkheid voor een lijfrente aftrek.
– Er is een informatieplicht aan de fiscus bij afkoop en omzetting bij pensioen in eigen beheer.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.