De overheid stimuleert momenteel milieuvriendelijke auto’s door een lagere bijtelling. Voor auto’s met een lage of geen CO2-uitstoot geldt daarom een lager percentage. Maar daar komt per 1-1-2016 verandering in en ontstaat er veel onduidelijkheid over de bijtelling. Hieronder is weergegeven wat het inhoud en wat er verandert.

Wat is privé-bijtelling en wat verandert er aan?

Als je als ondernemer een auto van de zaak hebt, en je rijdt in een kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé mee, dan wordt dit in Nederland door de overheid gezien als extra inkomen. Er wordt dan een percentage van de cataloguswaarde van de auto als bijtelling bij je inkomen opgeteld. Dit percentage hangt af van de CO2-uitstoot van je auto in grammen per kilometer.

Vanaf 1 januari 2015 wordt er geen verschil meer gemaakt tussen benzine- en dieselauto’s en zijn er zes bijtellingscategorieën: 4%, 7%, 14%, 20%, 25% en 35%. De 4% categorie geldt alleen voor elektrisch aangedreven auto’s en 7% in de praktijk voor plug-in-hybrides. Vanaf 1 januari 2016 wordt de 14% veranderd in 15%, en de 20% wordt 21%. Vanaf 2017 wordt de 15% opgehoogd naar 17% en de 21% naar 22%. Maar dan wel voor álle auto’s die meer dan 50 gram CO2 uitstoten.

 

CO2 (gram/km)
Per 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017
EV (elektrische auto)
4% bijtelling 0 0 0
Brandstofmotor/hybride
7% bijtelling 1 – 50
14% bijtelling 51 – 82
15% bijtelling 1 – 50
17% bijtelling 1 – 50
20% bijtelling 83 – 110
21% bijtelling 51 – 106
22% bijtelling > 50
25% bijtelling > 110 > 106
35% bijtelling** n.v.t. n.v.t. ?