De Rabobank beperkt de glasgroenteproductie door bedrijven te sluiten. Volgens makelaarsvereniging NVM heeft de Rabobank inmiddels zo’n acht tot negen glastuinbouwbedrijven gekocht. Niet allemaal zijn deze bedrijven ontmanteld, aldus de vereniging tijdens de bekendmaking van de halfjaarcijfers.

De banken,  en met name de Rabobank,  willen de waarde van glasgroentebedrijven op peil houden. Ze kopen dan zelf de slecht renderende bedrijven op en ontmantelen deze, verklaart de vereniging. Dat de Rabobank bezig is met sanering van de glasgroentesector wil de NVM niet direct zeggen, maar wel met krimp van de productie.

De NVM ziet dat het aantal gedwongen verkopen in deze sector toeneemt. Als voorbeeld noemt de vereniging komkommerbedrijven. Een komkommer levert nu 12 cent op, terwijl de kostprijs meer dan het dubbele is.

De NVM constateert dat banken kritischer zijn geworden ten aanzien van financieringen. Arjan van der Waaij, voorzitter NVM van de vakgroep Agrarisch & Landelijk vastgoed: “Landelijk gezien hebben veel agrarisch ondernemers de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in gebouwen met een daarbij behorende hypotheek. Door het aanscherpen van financieringsvoorwaarden raakt een deel van de ondernemers aan z’n hypotheekplafond en is de bank soms een remmende