Werknemers met kortlopende dienstverbanden gaan profiteren van de nieuwe wet die in de maak is.
De bedoeling is dat de nieuwe kleine pensioenpotjes worden samengevoegd (waardeoverdracht). Dit wordt gestimuleerd vanaf 1 januari 2018.

Het kabinet wil dat de nieuwe kleine pensioenpotjes automatisch meeverhuizen naar het nieuwe pensioenfonds van de nieuwe werkgevers als er van baan verwisselt wordt. Miljoenen mensen hebben nu meerdere potjes. Pensioenuitvoerders krijgen het recht om zonder tussenkomst van de gewezen deelnemer, het kleine pensioen over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder.

Kleine pensioenpotjes kunnen nu afgekocht worden, maar dit kan straks niet meer. Nu kan er nog worden afgekocht als er minder dan € 466 euro per jaar wordt opgebouwd. Bij pensionering krijgen zij een eenmalige uitkering, in plaats van maandelijks. Dit is vaak niet wenselijk als er meerdere eenmalige uitkeringen zijn. De afkoop op de pensioendatum blijft wel mogelijk.

De allerkleinste pensioenpotjes komen straks te vervallen. Dit zijn potjes waar de uitkering wordt gesteld op
€ 2,- per jaar, en afkoopwaarde van minder dan € 14,-. Het afkopen van deze potjes zou te duur zijn, omdat de administratiekosten vaak hoger liggen.

pensioenpotjes