Wijzingen bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd!

Per 1 juli 2014 veranderen er, als de Eerste Kamer daarmee instemt, een aantal wettelijke bepalingen. Dit geldt voor de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd: bij een arbeidsovereenkomst van maximaal 6 maanden mag niet langer een proeftijd worden afgesproken. Doet...