Stappenplan voor de zieke medewerker, werkgever en arbodienst

Een ziekmelding… Wat nu?! Op een vroege ochtend gaat de telefoon en een medewerker meldt zich ziek… Dan komt de eerste situatie die moet worden opgelost: ‘hoe gaat het werk van vandaag verdeeld worden?’ Op korte termijn kan het werk meestal onderling verdeeld worden....