Lage-inkomensvoordeel (LIV) en Loonkostenvoordeel (LKV)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bevat voor de werkgever twee nieuwe loonkosten voordelen. De Lage-Inkomensvoordeel (LIV) Sinds 1 januari 2017 hebben werkgevers die aan de volgende twee voorwaarde voldoen recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV). De werkgever...