Per 1 oktober is het btw-tarief gewijzigd van 19% naar 21%. Voor de beoordeling welk percentage van toepassing is, geldt als uitgangspunt dat de datum van afronding van de goederenlevering en / of verrichte dienst doorslaggevend is. Dit op zich logische uitgangspunt leidt toch tot veel vragen.

Het Ministerie van Financiën heeft daarom voor specifieke situaties regelingen getroffen. Een en ander moet ook nog correct in de aangifte worden opgenomen. Ook daarover zijn vragen gesteld en beantwoord. Natuurlijk blijven er ook vragen onbeantwoord, met name als het gaat om de levering van goederen. Denk bijvoorbeeld aan een bestelling en leverdatum in september, doch wegens vertraging bij bijvoorbeeld de transporteur of toeleverancier wordt het goed pas in oktober bezorgd. Ook kunnen leveringsvoorwaarden een rol spelen bij de bepaling van het juiste percentage.

Uw specifieke situatie vraagt om aandacht. Kijkt u daarom goed of de facturatie de komende maanden juist gaat.

Mocht u nog vragen hebben op het gebied van de tariefswijziging, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.