Op 2 juli heeft het ministerie van Financiën de eerder aangekondigde tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting gepubliceerd. Volgens deze regeling mag een ondernemer die aanschafverplichtingen is aangegaan of voortbrengingskosten heeft gemaakt in nieuwe, kwalificerende bedrijfsmiddelen in de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013, onder voorwaarden, direct tot maximaal 50% afschrijven van de aanschaffings- en voortbrengingskosten (na aftrek van de restwaarde). Om de regeling te mogen toepassen, moet er een reële verwachting bestaan dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen in de onderneming.