De coronasteun Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over de periode van het 1e kwartaal 2021 is bijna gesloten. Wilt u de TVL Q1 2021 nog aanvragen? Dit kan uiterlijk tot 18 mei 2021 17:00 uur aangevraagd worden bij het RVO. Daarna is het loket dicht, en kan er over deze periode geen tegemoetkoming meer aangevraagd worden.

 

Hoe berekenen we de TVL Q1 2021?

We bepalen de hoogte van de subsidie als volgt:
Subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 85%

Het aandeel vaste lasten in % wordt bepaald aan de hand van de sectorcode die op de uittreksel van de KVK staat.

Een aantal sectoren komen in aanmerking voor een extra opslag/steun. Het gaat om de volgende branches:

  • Non-food detailhandelaars komen voor TVL Q1 2021 in aanmerking voor de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD).
  • Bedrijven in de reisbranche komen voor TVL Q1 2021 in aanmerking voor de opslag Annuleringskosten Reizen (AR).
  • Ondernemers in de land- en tuinbouw komen voor TVL Q1 2021 in aanmerking voor een opslag voor speciale kosten.

Als u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw verwachte omzetverlies. Na afloop van de subsidieperiode vraagt het RVO naar uw werkelijke omzet. Dit noemen ze de vaststelling, dan worden de cijfers definitief.

 

De TVL Q2 2021 kan naar verwachting halverwege juni aangevraagd worden.

 

TVL

 

 

Bron: RVO