Vanaf 27 september zijn veel eigenaren of personen met zeggenschap verplicht zich in het UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Het doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.

 

Wat is een UBO?

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie, dus de personen die de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Dit zijn bijvoorbeeld personen met meer dan 25% van de aandelen in een BV, of personen die meer dan 25% economisch belang hebben in een vof of maatschap. Een organisatie kan 1 of meer UBO’s hebben.

 

Het UBO-register

Het register is bepaald vanuit de Europese regelgeving. Elk EU-land heeft een eigen UBO-register. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar.

Het UBO-register is er om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk dan aan witwassen van geld, corruptie, belastingontduiking, fraude, financiering van terrorisme. Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen.

Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is.

 

Wie moeten zich inschrijven in het UBO-register?

De volgende organisaties zijn verplicht zich in te laten schrijven in het UBO-register. Deze organisaties hebben daar tot 27 maart 2022 de tijd voor.

 • Besloten vennootschap (BV) en naamloze vennootschap (NV) (niet-beursgenoteerde)
 • Stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties
 • Maatschappen, vennootschappen onder firma (Vof), en commanditaire vennootschappen (CV)
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs)
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden (EESv)
 • Kerkgenootschappen

Dat betekend dat de volgende organisaties zich niet hoeven te laten registreren.

 • Eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen

Buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben, kunnen zich niet registreren in Nederland. Deze organisaties moeten zich inschrijven in het land van oprichting.

 

Welke gegevens zijn openbaar?

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

De volgende gegevens worden openbaar:

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat;
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

 

Wijzigingen in de UBO

Wanneer de uiteindelijke zeggenschap van een organisatie wijzigt dan moet dit ook direct doorgegeven worden in het UBO-register. Er moet een UBO-opgave worden gedaan, daarin kunnen de gegevens gewijzigd worden of uit laten schrijven. Dit moet binnen 7 dagen nadat de wijziging is doorgevoerd in de organisatie.

 

 

Klik hier om je in te schrijven in het UBO-register.

 

 

 

UBO-register

 

Bron: Rijksoverheid, KVK