U bent als werkgever vanaf 1 januari a.s. verplicht om op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML) het netto wettelijke minimumloon op de bankrekening van de werknemer over te maken. Dat mag dus niet meer contant worden betaald.

In het brutoloon mogen vanaf 1 januari 2016 geen toeslagen meer verwerkt zijn, zoals bijvoorbeeld vakantietoeslag. Dergelijke toeslagen moeten apart op de loonstrook worden opgenomen.

In principe zijn alle inhoudingen op het wettelijk minimum loon verboden tenzij er een wettelijke basis is voor de inhouding, bijvoorbeeld de Pensioenwet en de Wet op de Loonbelastingen. Alle andere inhoudingen zijn niet meer toegestaan wanneer het nettoloon onder het voor de medewerker geldende minimumloon komt. Een aantal voorbeelden van inhoudingen zijn die dan niet verrekend mogen worden zijn: ANW-gat-verzekering, WGA hiaatverzekeringen, verkeersboetes, huur en energiekosten. Deze inhoudingen mogen nog wel van het vakantiegeld worden ingehouden.

Hebt u vragen over de Wet Aanpak Schijnconstructies neem dan contact met ons op. Wij kunnen u voorrekenen wat het minimumloon is. Uiteraard zullen wij de loonspecificaties vanaf januari 2016 zo aanpassen dat deze aan de wettelijke vereisten voldoen. Het kan zijn dat wij zelf contact met u opnemen om nader te overleggen, bijvoorbeeld wanneer u afspraken met een werknemer hebt gemaakt waarbij in het brutoloon ook vergoedingen zijn opgenomen.

Mocht u over het bovenstaande vragen dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw contactpersoon op ons kantoor.