De meeste tijdelijke maatregelen waren bepaald tot 1 oktober 2020. Doordat de coronavirus er nog steeds is en dit ook gevolgen heeft voor de economie, is door de overheid besloten om de maatregelen te verlengen. We hebben de belangrijkste maatregelen op een rij gezet.

Belasting

Omzetbelasting
De btw op mondkapjes is vanaf 25 mei 2020 tijdelijk gewijzigd naar 0%, deze maatregel is verlengd tot en met 31 december 2020.

Rente
De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% is ook verlengd tot en met 31 december 2020. De belastingrente gaat vanaf 1 oktober wel weer terug naar 4%, omdat deze rente alleen wordt berekend over het op tijd en juist doen van aangifte. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2020 gewijzigd naar 4% in plaats van het oorspronkelijke percentage van 8%.

Boete
Een verzuimboete voor het niet op tijd betalen of doen van aangifte wordt tot en met 31 december 2020 niet berekend. Vanaf 1 januari 2021 kunnen deze boetes weer opgelegd worden.

Bijzonder uitstel van betaling
De aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling i.v.m. coronavirus kan tot 1 oktober aangevraagd worden. Het uitstel loopt dan uiterlijk af op 1 januari 2021. Na het aflopen van het bijzonder uitstel hebben ondernemers nog twee jaar de tijd om hun belastingschuld te betalen.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Na Tozo 1 en Tozo 2 komt er ook een Tozo 3 aan. Op dit moment loopt de Tozo 2 nog en kan dit nog aangevraagd worden tot en met 30 september. Vanaf 1 oktober kan de Tozo 3 aangevraagd worden over de periode van 1 oktober t/m 1 juli 2021. Je kan zelf aangeven over welke maanden je de uitkering wilt aanvragen.

Let op, anders dan Tozo 1 en 2 kan de tozo 3 (vanaf 1 december 2020) niet meer met terugwerkende kracht aangevraagd worden!

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL-subsidie bestaat uit 2 delen, met ieder hun eigen voorwaarden: TVL tot 1 oktober en TVL na 1 oktober. Tot uiterlijk 30 oktober kan de tegemoetkoming aangevraagd worden over de periode juni t/m september. Het tweede deel is van oktober t/m juni 2021. De subsidie is nu niet per 4 maanden maar telkens per 3 maanden. Het bedrag van € 4.000 blijft hetzelfde.

De aanvraag moet telkens per periode opnieuw ingediend worden.

  • TVL subsidieperiode 1 loopt nog tot en met 30 september 2020.
  • TVL subsidieperiode 2 start op 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. Aanvragen kan vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 29 januari 2021.
  • TVL subsidieperiode 3 start op 1 januari t/m 31 maart 2021.
  • TVL subsidieperiode 4 start op 1 april t/m 30 juni 2021.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Vanaf half november kan de NOW 3.0 aangevraagd worden. NOW 3.0 loopt vanaf 1 oktober in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021. In deze tegemoetkoming zijn er een aantal voorwaarden veranderd. De percentages worden langzaam afgebouwd. Die afbouw ziet er als volgt uit: In het eerste tijdvak – vanaf 1 oktober – bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%. Ook het omzetverlies wordt gewijzigd. Over de periode van oktober tot en met december moet er sprake zijn van een omzetverlies van tenminste 20% en vanaf januari 2021 een omzetverlies van tenminste 30%.

 

Corona

 

Bron: Rijksoverheid