De belastingdienst zet alle gegevens die zij weten in de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Voor ons als kantoor wordt dit verstuurd door middel van VIA machtiging.

Elk jaar vragen wij de vooraf ingevulde aangifte (VIA) aan bij de Belastingdienst voor onze klanten. Het is belangrijk dat u deze met ons deelt zodat wij kunnen verifiëren of de gegevens die de Belastingdienst heeft kloppen met de werkelijkheid. Uit ervaring is gebleken dat dit niet in alle gevallen zo is.

VIA