Per 1 januari 2015 is de nieuwe werkkostenregeling (WKR) verplicht. Wat verandert er?WKR

De werkkostenregeling (WKR) wordt eenvoudiger:

  • Het keuzerecht vervalt. U kunt niet meer kiezen tussen het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen en de werkkostenregeling. Alleen de werkkostenregeling bestaat nog.
  • De vrije ruimte gaat omlaag van 1,5% naar 1,2% van het totale fiscale loon.
  • Voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur geldt straks het noodzakelijkheidscriterium. Als uw werknemer deze spullen zonder meer nodig heeft om zijn werk te doen, kunt u deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer.
  • Het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets verdwijnt. Voor de zakelijke iPad geldt niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’.
  • U hoeft nog maar 1 keer per jaar vast te stellen wat uw verschuldigde belasting voor de WKR is. Nu moet u dit nog per aangiftetijdvak bekijken.

Maar kijk uit als u boven de 1,2% komt wordt u voor 80% aangeslagen!

Wilt u hier meer over te weten komen? Neem dan gerust contact met ons op.