De Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft aardig wat voeten in de aarde!

Vanaf 1 mei 2017 is de implementatiefase voorbij. De belastingdienst controleert wel, maar geeft (nog) geen boetes. De staatssecretaris benadrukt dat goedwillende partijen zich geen zorgen hoeven te maken over de boetegolf. Malafide ondernemers kunnen echter na 1 mei 2017 wel rekenen op flinke boetes.

In de afgelopen periode is er volop aandacht geweest voor de fiscale gevolgen wanneer een zzp-er stiekem toch een werknemer blijkt te zijn (weet u nog: (i.) gezag, (ii.) persoonlijke arbeid en (iii.) loon). Wat veel ondernemers niet weten is dat dit ook arbeidsrechtelijke consequenties heeft. Immers, wanneer zzp-er later een werknemer blijkt te zijn, dan gelden ook de arbeidsrechtelijke regels zoals deze voor werknemers gelden. Dat betekent dat u de “zzp-werknemer” niet zomaar kunt ontslaan, dat de “zzp-werknemer” recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte/vakantie. En dat de “zzp-werknemer” aanspraak kan maken op een transitievergoeding.

Of voorgaande niet vervelend genoeg is, wordt als salaris het door u met de “zzp-werknemer” hoge uurloon aangehouden. Een uurloon waarvan u dacht dat alle kosten daarin verdisconteerd waren, maar waarover u nu de werknemerslasten (en als het tegenzit: de pensioenpremie) moet betalen. Zo wordt uw zzp-er uw duurste werknemer.

Om de fiscale boetes en de arbeidsrechtelijke consequenties te ondervangen doet u er goed aan om volgens de wet DBA met een zzp-er een modelovereenkomst te sluiten. Meer weten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij De Lijster Administraties en Belastingen.

 

Vrijdag 9 juni 2017:
Het bovenstaande artikel is inmiddels verouderd, het kabinet heeft de Wet DBA nog verder uitgesteld. De belasting legt tot 1 juli 2018 geen boetes op.
Het is nu afwachten wat de nieuwe regering gaat doen!

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/handhaving-wet-dba-verder-uitgesteld-tot-1-juli-2018