Minister Opstelten van Justitie wil de faillissementswet flink op de schop nemen. Schuldeisers zouden in sommige gevallen gedwongen moeten kunnen worden mee te werken aan een schuldsanering. Daarnaast krijgen geldschieters en banken meer zekerheid als ze een noodkrediet verlenen.

Als zeker twee derde van de schuldeisers bereid is om mee te werken aan een oplossing bij een bedrijf in nood, dan krijgt de rechter de mogelijkheid om de overige schuldeisers te dwingen om mee te doen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het kwijtschelden van een deel van de schuld, het overeenkomen van een afbetalingsregeling of het omzetten van schuld in aandelen.

Sterkere positie van de bank

Een andere belangrijke wijziging die de minister wil doorvoeren is de positie van de bank te versterken. Op dit moment zijn banken en andere financiers vaak huiverig om een noodkrediet te verschaffen als het slecht gaat bij een bedrijf en een faillissement dreigt.

De reden is dat een financier in een dergelijke situatie graag extra zekerheden zal eisen zoals pandrecht. Dat lukt vaak wel, alleen is de kans groot dat een curator dat pandrecht negeert als het toch tot een faillissement komt.

De bank of een andere financier, bewust van het feit dat het bedrijf in nood verkeerde, wordt op die manier namelijk onterecht voorgetrokken ten opzichte van andere schuldeisers, zo redeneert de curator in zo’n geval. Het gevolg is dat niemand een noodkrediet wil geven en de kans op een faillissement alleen maar groter wordt met het verlies aan banen als gevolg.

Minder macht bij credieteur

Het doel van beide voorgenomen wetswijzigingen is de positie van het bedrijf ten opzichte van de schuldeisers te versterken om zo de kans op een succesvolle sanering of doorstart te vergroten.

In landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk genieten bedrijven meer bescherming tegen schuldeisers. Het zogenaamde ‘Chapter 11′ van de Amerikaanse faillissementswet stelt een ondernemer in nood onder voorwaarden in staat om zijn onderneming te saneren zonder dat zijn schuldeisers ergens beslag op kunnen leggen. Ook mogen zij nieuw krediet opnemen dat bij een uiteindelijk faillissement voorrang heeft op oudere vorderingen.

De voorstellen van Opstelten lijken vooralsnog op instemming te kunnen rekenen van werkgeversorganisatie VNO-NCW, zo schrijft het FD. Wel willen de werkgevers bepaalde zekerheden inbouwen voor de schuldeisers. Zo zou het niet zo mogen zijn dat na een schuldsanering minder overblijft voor de crediteuren dan bij een faillissement het geval zou zijn.