Per 1 juli 2014 veranderen er, als de Eerste Kamer daarmee instemt, een aantal wettelijke bepalingen.
Dit geldt voor de arbeidsoarbeidsovereenkomstvereenkomsten
voor bepaalde tijd:

  • bij een arbeidsovereenkomst van maximaal 6 maanden mag niet langer een proeftijd worden afgesproken. Doet u dit toch? Dan is deze afspraak niet geldig.
  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het in principe niet toegestaan om een concurrentie- en/of relatiebeding in het contract op te nemen. Alleen als u gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst aangeeft welke zwaarwichtige bedrijfsbelangen een concurrentie- en/of relatiebeding vereisen kan hier vanaf worden geweken. Dit kan door de rechter worden getoetst. Zonder motivering is een dergelijk beding sowieso niet geldig.
  • bij een arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden moet u ten minste één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk mededelen wat u na afloop van de overeenkomst doet: een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden (en zo ja, op welke voorwaarden) of de lopende overeenkomst van rechtswege laten eindigen. Doet u dit niet of te laat, dan moet u als boete voor iedere dag dat u te laat bent een dagloon betalen, tot maximaal één maandsalaris. Deze verplichting geldt niet bij een arbeidsovereenkomst voor een project of bij ziektevervanging.

Wanneer u na 1 juli a.s. een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt aan een werknemer, dan is het verstandig om met het bovenstaande rekening te houden. Heeft u nog vragen? Bel of mail ons dan gerust!