Als zelfstandig ondernemer krijgt u de periode dat u met zwangerschapsverlof gaat een uitkering vanuit het UWV. Deze uitkering wordt ook wel Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ) genoemd.

 

ZEZ-regeling
Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voldoen aan bepaalde eisen.
– u bent zelfstandig ondernemer
– u bent zelfstandige beroepsbeoefenaar
– u bent een meewerkende echtgenote/partner van een zelfstandig ondernemer

 

ZEZ-uitkering
Voordat uw zwangerschapsuitkering ingaat moet er voldaan worden aan de urennorm, namelijk tenminste 1.225 uur gewerkt hebben als zelfstandige. Als u minder heeft gewerkt, dan is de uitkering lager. Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van uw winst in dat jaar.

De aanvraag kunt u twee weken voor de gewenste ingangsdatum aanvragen bij het UWV. Wanneer u dit vergeten bent kunt u tot een jaar terug deze uitkering aanvragen.

 

Compensatieregeling
Vanaf 15 mei 2018 gaat er een compensatieregeling in voor zelfstandigen die zijn bevallen in de periode op of na 7 mei 2005 en uiterlijk 3 juni 2008. Zij kunnen een aanvraag doen bij het UWV tot 1 oktober 2018. De uitkering is een bedrag van ongeveer € 5.600.

Nadat de aanvraag binnen is, zal gecontroleerd worden of er daadwerkelijk recht bestaat op de compensatie. Als dit zo is dan wordt dit uitbetaald vanaf 1 januari 2019.

LET OP: dit bedrag moet worden aangegeven als inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting. Hierdoor wordt uw inkomen hoger en krijgt u wellicht minder toeslag(en).

 

 

zelfstandig ondernemer

 

 

Bron: UWV en Rijksoverheid